Bảng giá Website

Nhân sự tham gia
Thời gian
Tư vấn nội dung Tư vấn giao diện phù hợp Tư vấn chức năng phù hợp Tư vấn nội dung phù hợp
Đăng nội dung
Viết bài Blog Đăng bài chuẩn SEO giúp website thân thiện với Google
Giao diện website
Số lần chỉnh sửa
Thiết kế (ấn phẩm)
Quản trị website
Hiển thị nội dung
Live Chat, Hotline Tăng tương tác với khách hàng
Form đăng ký, Popup Mục đích là lấy thông tin khách hàng
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng bán hàng Giỏ hàng, thanh toán online Bộ lọc, bộ tìm kiếm sản phẩm nâng cao
Chức năng đa ngôn ngữ
Chống copy nội dung
Cài đặt bảo mật Cài plugin bảo mật Chứng chỉ bảo mật SSL
Tối ưu SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giúp website thân thiện với Google
Tốc độ load trang Làm website có tốc độ load tốt
Cài đặt Google Analytics Theo dõi toàn bộ hành vi người dùng truy cập website
Cài Mã Google Ads Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Cài Mã Facebook Pixel Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Hướng dẫn sử dụng Kèm Ebook và Video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng website
Báo cáo hàng tháng Sau khi hết hợp đồng, Webdo vẫn báo cáo sự hiệu quả của website hàng tháng cho khách hàng
Bảo hành website
Sao lưu dữ liệu Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho website
Hỗ trợ update Hỗ trợ cập nhật thông tin trên website
Khung giờ hỗ trợ
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo cho website (FB Ads, Google Ads, SEO,..)
Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng trên Google
Tạo Goolge Maps cho doanh nghiệp
GÓI A
VND 4.990.000
Nhân sự tham gia
2 người
Thời gian
7 ngày
Tư vấn nội dung Tư vấn giao diện phù hợp Tư vấn chức năng phù hợp Tư vấn nội dung phù hợp
Đăng nội dung
Viết bài Blog Đăng bài chuẩn SEO giúp website thân thiện với Google
0
Giao diện website
Theo mẫu
Số lần chỉnh sửa
1
Thiết kế (ấn phẩm)
0
Quản trị website
Hiển thị nội dung
Live Chat, Hotline Tăng tương tác với khách hàng
Form đăng ký, Popup Mục đích là lấy thông tin khách hàng
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng bán hàng Giỏ hàng, thanh toán online Bộ lọc, bộ tìm kiếm sản phẩm nâng cao
Chức năng đa ngôn ngữ
1
Chống copy nội dung
Không
Cài đặt bảo mật Cài plugin bảo mật Chứng chỉ bảo mật SSL
Tối ưu SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giúp website thân thiện với Google
20 yếu tố Onpage
Tốc độ load trang Làm website có tốc độ load tốt
Trung bình
Cài đặt Google Analytics Theo dõi toàn bộ hành vi người dùng truy cập website
Không
Cài Mã Google Ads Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Không
Cài Mã Facebook Pixel Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Không
Hướng dẫn sử dụng Kèm Ebook và Video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng website
Báo cáo hàng tháng Sau khi hết hợp đồng, Webdo vẫn báo cáo sự hiệu quả của website hàng tháng cho khách hàng
Không
Bảo hành website
2 năm
Sao lưu dữ liệu Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho website
Hỗ trợ update Hỗ trợ cập nhật thông tin trên website
36h/năm
Khung giờ hỗ trợ
9:00-17:00
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
1h
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
1h
Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo cho website (FB Ads, Google Ads, SEO,..)
Không
Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng trên Google
Không
Tạo Goolge Maps cho doanh nghiệp
Không
GÓI B
VND 6.990.000
Nhân sự tham gia
3 người
Thời gian
10 ngày
Tư vấn nội dung Tư vấn giao diện phù hợp Tư vấn chức năng phù hợp Tư vấn nội dung phù hợp
Đăng nội dung
Viết bài Blog Đăng bài chuẩn SEO giúp website thân thiện với Google
3
Giao diện website
Theo mẫu
Số lần chỉnh sửa
1
Thiết kế (ấn phẩm)
3
Quản trị website
Hiển thị nội dung
Live Chat, Hotline Tăng tương tác với khách hàng
Form đăng ký, Popup Mục đích là lấy thông tin khách hàng
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng bán hàng Giỏ hàng, thanh toán online Bộ lọc, bộ tìm kiếm sản phẩm nâng cao
Chức năng đa ngôn ngữ
1
Chống copy nội dung
Cài đặt bảo mật Cài plugin bảo mật Chứng chỉ bảo mật SSL
Tối ưu SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giúp website thân thiện với Google
40 yếu tố Onpage
Tốc độ load trang Làm website có tốc độ load tốt
Nhanh
Cài đặt Google Analytics Theo dõi toàn bộ hành vi người dùng truy cập website
Cài Mã Google Ads Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Cài Mã Facebook Pixel Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Hướng dẫn sử dụng Kèm Ebook và Video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng website
Báo cáo hàng tháng Sau khi hết hợp đồng, Webdo vẫn báo cáo sự hiệu quả của website hàng tháng cho khách hàng
Bảo hành website
5 năm
Sao lưu dữ liệu Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho website
Hỗ trợ update Hỗ trợ cập nhật thông tin trên website
48h/năm
Khung giờ hỗ trợ
9:00-21:00
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
30 phút
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
30 phút
Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo cho website (FB Ads, Google Ads, SEO,..)
Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng trên Google
Không
Tạo Goolge Maps cho doanh nghiệp
Không
GÓI C
VND 8.990.000
Nhân sự tham gia
4 người
Thời gian
15 ngày
Tư vấn nội dung Tư vấn giao diện phù hợp Tư vấn chức năng phù hợp Tư vấn nội dung phù hợp
Đăng nội dung
Viết bài Blog Đăng bài chuẩn SEO giúp website thân thiện với Google
5
Giao diện website
Theo mẫu
Số lần chỉnh sửa
2
Thiết kế (ấn phẩm)
5
Quản trị website
Hiển thị nội dung
Live Chat, Hotline Tăng tương tác với khách hàng
Form đăng ký, Popup Mục đích là lấy thông tin khách hàng
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng mạng xã hội Tạo nút like Facebook Tạo khu vực comment Facebook Tạo nút share Facebook
Chức năng bán hàng Giỏ hàng, thanh toán online Bộ lọc, bộ tìm kiếm sản phẩm nâng cao
Chức năng đa ngôn ngữ
1
Chống copy nội dung
Cài đặt bảo mật Cài plugin bảo mật Chứng chỉ bảo mật SSL
Tối ưu SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, giúp website thân thiện với Google
60 yếu tố Onpage
Tốc độ load trang Làm website có tốc độ load tốt
Cực nhanh
Cài đặt Google Analytics Theo dõi toàn bộ hành vi người dùng truy cập website
Cài Mã Google Ads Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Cài Mã Facebook Pixel Thu thập tệp người dùng để quảng cáo Remarketing
Hướng dẫn sử dụng Kèm Ebook và Video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng website
Báo cáo hàng tháng Sau khi hết hợp đồng, Webdo vẫn báo cáo sự hiệu quả của website hàng tháng cho khách hàng
Bảo hành website
10 năm
Sao lưu dữ liệu Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho website
Hỗ trợ update Hỗ trợ cập nhật thông tin trên website
72h/năm
Khung giờ hỗ trợ
9:00-24:00
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
15 phút
Tốc độ phản hồi Tốc độ phản hồi khi nhận thông tin hỗ trợ của khách hàng
15 phút
Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo Tặng 2h tư vấn chiến lược quảng cáo cho website (FB Ads, Google Ads, SEO,..)
Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng Bộ nghiên cứu hành vi khách hàng trên Google
Tạo Goolge Maps cho doanh nghiệp

Liên hệ nhận báo giá chi tiết

Trên đây chỉ là báo giá cơ bản, hãy liên hệ ngay với WEBDO bằng thông tin dưới đây hoặc điền đầy đủ thông tin vào form để nhận báo giá chi tiết nhất, phù hợp với ngành nghề của bạn chỉ sau 30 phút

Số điện thoại: 0901.122.933
Email: account@conando.vn
295 Nguyễn Tất Thành - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Nhận Quà Tặng Ngay Từ Webdo

Điền đầy đủ thông tin vào form dưới, WEBDO sẽ gửi cho khách hàng nhiều phần quà có giá trị

Copyright 2020 © All rights Reserved. Design by WEBDO

Đăng ký tư vấn miễn phí